Nové priestory Základnej umeleckej školy sme si po prvýkrát mohli pozrieť osobne. 17.februára sa slávnostne otvorili nové priestory Základnej umeleckej školy v Dubnici nad Váhom.

(Highlights video z podujatia pod článkom)

 

Kamery, poslanci, učitelia, pán primátor, pani riaditeľka, ľudia z ministerstva školstva vedy výskumu a športu, radičia, deti a priatelia školy. To bolo osadenstvo tejto slávnosti ktorej sme sa zúčastnili.

Začal nám to akordeonista Hugo, ktorý upriamil pozornosť na improvizované pódium kde už o malú chvíľku prišli predstavitelia vedenia mesta, školy, ba dokonca i pani štátna tajomníčka ministerstva školstva vedy výskumu a športu SR. Každý samozrejme prial, aby sa v základnej umeleckej škole stretávali v hojnom počte mladí umelci zo všetkých 4 vyučovacích odborov.

Počas programu vystúpili aj deti z detského folklórneho súboru Prvosienka, pričom Tomáško a Simonka podržali stuhu, ktorú predstavitelia vediana prestrihli. Po skupinkách sme sa mohli ísť pozrieť do nových priestorov. Ďuro ako rodený Dubničan sám netušil aké priestory ukrýva kultúrny dom. A jedna veľká pravda pred tým ako si pozriete krátky zostrih zo slávnostného otvorenia:

Umelci sa vzdelávajú v krásnych priestoroch aby neskôr mohli tvoriť kultúru. A kde inde by mali mať "MEKU" ak nie v kultúrnom dome. Základnej umeleckej škole prajeme veľa šťastných a nadaných študentov.

"Ďuro"